• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Aktualnie przeglądasz kategorię Wewnętrzny Regulamin.

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

dscn4095-kopiowanie OLYMPUS DIGITAL CAMERA dscn2804-kopiowanie dscn3056-kopiowanie

Kto jest online

1 odwiedzających teraz

Archiwum kategorii ‘Wewnętrzny Regulamin’

13 sty

Regulamin wewnętrzny

Author: Administrator off

REGULAMIN  WEWNĘTRZNY  AKWENÓW

    „MUCHOBÓR  WIELKI”  I  „SMOLEC”   

                                  § 1

                                    Zasady  porządkowe obowiązujące na w/w akwenach:

 1. Zbiornik wodny w Muchoborze Wielkim przy ul. Kunickiego oraz w Smolcu przy ul. Ogrodowej jest w zarządzie Koła PZW Nr 85 w Smolcu.

 2. Połów ryb  na akwenach jest możliwy jedynie przez osoby będące członkiem PZW Koła Nr 85 w  Smolcu i posiadających ważne „Zezwolenie” wydane przez Zarząd Koła oraz opłaconą kartę wędkarską na dany rok.

 3. Osobie posiadającej aktualne zezwolenie może towarzyszyć i wędkować tylko dziecko, w ramach obowiązującego Statutu PZW .

 4. Na całym obszarze akwenów  obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na  wyznaczonych parkingach.

 5. Ze względu na charakter terenów i obowiązujące w tym zakresie  prawo, wędkujący oraz osoby towarzyszące mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb  kontrolnych  w tym przez  prowadzących  kontrolę ,  członków Koła .    

 6. Wędkujący zobowiązany jest do zachowania czystości na stanowisku  bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 7. Wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów  wędkarskich lub wykonywania prac związanych z utrzymaniem zbiornika.

8. Każdy wędkarz posiadający ważne zezwolenie na połów ryb, na akwenach w Smolcu i Muchoborze Wielkim, zobowiązany jest do uczestnictwa w dwóch sprzątaniach w ciągu bieżącego roku. W przypadku braku obecności na sprzątaniach pobierany jest "ekwiwalent za czyn" w wysokości 25 zł. 

                                                                     § 2

                        Na obszarze akwenów  zabrania się:

 

1. Rozbijania namiotów w odległości mniejszej niż  5 metrów od linii brzegowej.

2. Rozpalania ognisk poza miejscami do tego celu przeznaczonymi.

3. Kąpieli zwierząt.

4. Budowania pomostów i platform stałych, bez  zezwolenia Zarządu Koła.

5. Zanęcania ryb chlebem.

6. Spiningowania i łowienia  metodą  „na żywca”  od 1 stycznia do 30 kwietnia.

7. Dewastacji i niszczenia osprzętu lub innych przedmiotów zainstalowanych na terenie akwenów .

8. Spożywania alkohol przez wędkujących i osoby towarzyszące .

9. Na akwenach obowiązuje zakaz  kąpieli .

                                                        § 3 

                                                     Postanowienia końcowe:

 

1. Nieprzestrzeganie wewnętrznego regulaminu spowoduje utratę zezwolenia (wkładki) bez zwrotu wniesionej opłaty niezależnie od kar przewidzianych Statutem PZW.  Każdy wędkarz, który złamie wewnętrzny regulamin nie będzie miał możliwości otrzymania zezwolenia (wkładki) podczas opłacania składek w kolejnych latach (dożywotnio).

2. Każdy wędkarz ma obowiązek zgłosić do władz koła wszelkie zauważone przejawy nieprzestrzegania tego regulaminu przez wędkujących i inne osoby.

3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Wewnętrznego obowiązuje Regulamin Amatorskiego  Połowu  Ryb PZW z następującymi zmianami :

 a) Wymiary ochronne ryb i limit dobowy połowu na akwenach:

 

RYBA

Można zabrać:

LIMIT  DOBOWY

Szczupak

55 cm – 80 cm

1 szt.

Karp

40 cm – 60 cm

1 szt.

Lin

30 cm – 45 cm

2 szt.

Sandacz

55 cm – 70 cm

1 szt.

Węgorz

70 cm – 100 cm

1 szt.

Amur

od 50 cm 1 szt.

Jesiotr

zakaz zabierania -

Pozostałe

masa łączna do 5 kg
 

 

b) Całkowity zakaz zabierania z łowisk Jesiotra.

c) Dobowy połów ryb na akwenach bez względu na gatunek nie może przekroczyć łącznie 5 kg .

4. Po każdym zarybieniu akwenów obowiązuje całkowity zakaz zabierania wpuszczonego gatunku ryb przez okres minimum 3 miesięcy.  Informacja o zarybieniu będzie podana na stronie koła oraz na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na akwenach.

5. Osoby wędkujące i przebywające na łowiskach pod rygorem utraty zezwolenia obowiązane są stosować się do poleceń Państwowej Straży Rybackiej , Policji , Straży Leśnej , Strażników SSR oraz członków Koła posiadających odpowiednie  identyfikatory tylko w zakresie „Zezwoleń”  .

6. Korzystanie z wszelkiego sprzętu pływającego na akwenach jest zabronione!  Zakaz dotyczy także używania sprzętu elektronicznego służącego do wędkowania ( to znaczy wywózki zestawów, nęcenia itp.)

 

                                       Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2017 r.

          Przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków  Koła Nr 85 w Smolcu dnia 09.12.2017 r.