• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

dsc08298-kopiowanie 28 20170409_130533-kopiowanie OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kto jest online

2 odwiedzających teraz

15 sty

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2017 r.

Napisał: Administrator

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2017 r.

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
86,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
43,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
22,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

Uwaga:

Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULGI I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2017 ROKU

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16 – 24 lata są uprawnieni do 50 % znizki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżka w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w skałdce na ochrone i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM W 2017 ROKU

Lp.
Rodzaj składki
Wartość
1.
Okręgowa składka członkowska (roczna) uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW we Wrocławiu:
a) Podstawowa

b) Ulgowa 50%:
- młodzież szkolna, studenci 16 - 24 lat,
- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
- kobiety od 6o roku życia,
- mężczyźni od 65 roku życia,
- srebrna odznaka zasłużony strażnik SSR

c) Ulgowa 75%:
- członek uczestnik do lat 16, ( uprawnia do wędkowania na odach ogólnodostępnych całego kraju)
- odznaczeni złotą odznaką zasłużony strażnik SSR

d) Nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16 zwolniony ze składki ochronę i zagospodarowanie wód
140,00

70,0035,00zwolniony
2.
Opłata roczna dla niezrzeszonych
350,00
3.
Składka okresowa:
a) Dla członków PZW:
- 1 dzień
- 3 dni
- 7 dni
b) Opłata dla niezrzeszonych:
- 1 dzień
- 3 dni
- 7 dni

20,00
40,00
60,00

40,00
80,00
120,00
4.
Opłata egzaminacyjna
a) Podstawowa
b) dla młodzieży do lat 16-tu (członek uczestnik)
c) Kobiety bez względu na wiek
24,60
zwolniony
zwolnione

1. Do obnizonych o 50% składek w wysokości 70 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są:

a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

c) kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,

d) mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,

e) srebrna odznaka zasłużony strażnik SSR

2. Do obniżonych składek w wysokości 75% na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16 oraz odznaczeni złotą odznaką zasłużony starażnik SSR

3. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód zwolnieni są członkowie:

a) honorowi PZW

b) odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcem

c) nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16

4. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

Inne ulgi moga być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji koła, Okręgu.

  Napisz komentarz: