• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

dscn0505-kopiowanie 9930fc316fb5e386a8e8d8ff7d7acdf7 dscn0672-copy dsc07029

Kto jest online

2 odwiedzających teraz

20 gru

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2013 r.

Napisał: Administrator

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2013 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG

45% – Okręg

44% – Koła

1% Fundusz Pomocy Kołom

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
66,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
33,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
16,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

Uwaga:

 • Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,

 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

 • Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła,

 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,

 • Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter – pokój 22 od godz. 7.45 do 15.45),

 • Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.


 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 ROKU

 

   Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

   Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

Lp.
Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 dzień
1.
Składka normalna
124,00
15,00
2.
Składka ulgowa " I "
62,00
3.
Składka ulgowa " II "
31,00
4.
Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika
20,00

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

Lp.
Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 Dzień
1.
Opłata uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach
nizinnych z brzegu i ze środków pływających.
400,00
30,00

Wyjaśnienie:

 

 • Składkę ulgową „I" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

 • Składkę ulgową „II" wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,

 • Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

 • Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach dostępnych całego kraju.

 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami (za wyjątkiem Członka Honorowego, odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami.

 • Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW – pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,

 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione.

 

Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek.

 • Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska (tak jak w całym kraju) obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich dla członków Okręgów PZW z Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Porozumienia Dolnośląskiego nie muszą wypełniać rejestru połowów. Zgodnie z Art. 27 a ustawy o rybactwie śródlądowym:„ … kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia – podlega karze grzywny lub nagany …".

 • Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne „dolnośląskie", które wydawane jest członkom Okręgu wrocławskiego, uprawniające do wędkowania w ramach Porozumienia Dolnośląskiego oraz zezwolenie okresowe, które wydawane jest członkom innych okręgów i niezrzeszonym, uprawniające do wędkowania wyłącznie w naszym Okręgu.Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie.