• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

dscn1010-kopiowanie dscn0432-kopiowanie SONY DSC img_0286-kopiowanie

Kto jest online

1 odwiedzających teraz

12 sty

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2012 r.

Napisał: Administrator

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2012 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG,

45% – Okręg,

44% – Koła,

1% Fundusz Pomocy Kołom.

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
64,00 *)
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
32,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
16,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

*)  Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW a ()% dla Okręgów PZW.

Uwaga:

 •     Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,
 •     Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT) , kandydat na członeka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony jest z opłaty za egzamin,
 •     Zwolnienie z opłaty wpisowego i za egzamin na kartę wędkarską może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Zarządu Koła
 •     Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,
 •     Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter -  pokój 22 od godz. 8.00 do 15.00),
 •     Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.

 


 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2012 ROKU.

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz na wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ( ROCZNA I OKRESOWA )


Lp.

Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 dzień
1.
Składka normalna
120,00
20,00
2.
Składka ulgowa " I "
62,00
3.
Składka ulgowa " II "
31,00
4.
Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika
20,00

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW.

Lp.
Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 Dzień
1.
Opłata uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach
nizinnych z brzegu i ze środków pływających.
500,00
40,00

Wyjaśnienie:

 • Składkę ulgową „I" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką "Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
 • Składkę ulgową „II" wnoszą członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW,
 • Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami, Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego, zwolniony jest z opłacania składek,
 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku.
 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami.
 • Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jenodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW – pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione,

 

Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.
 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. W dniu 31.12.1010 kończą ważność dotychczasowe wieloletnie rejestry połowów wędkarskich. Wypełniamy je i obowiązkowo zdajemy skarbnikom kół przy opłacaniu składek na 2011 rok. Przy opłacie zostanie wydany nowy , jednoroczny rejestr połowów, który wypełniamy wg zawartej wewnątrz instrukcji.
 • Przypominamy, że zgodnie zz Art 27a ustawy o rybactwie śródlądowym:  " … kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia – podlega karze grzywny lub nagany … ".

 

  Napisz komentarz: