• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Aktualnie przeglądasz kategorię Składka Członkowska 2017.

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

SONY DSC dscn3530-kopiowanie dsc_0006-kopiowanie dscn3980-kopiowanie

Kto jest online

0 odwiedzających teraz

Archiwum kategorii ‘Składka Członkowska 2017’

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2017 r.

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
86,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
43,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
22,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

Uwaga:

Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULGI I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2017 ROKU

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16 – 24 lata są uprawnieni do 50 % znizki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżka w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w skałdce na ochrone i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM W 2017 ROKU

Lp.
Rodzaj składki
Wartość
1.
Okręgowa składka członkowska (roczna) uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW we Wrocławiu:
a) Podstawowa

b) Ulgowa 50%:
- młodzież szkolna, studenci 16 - 24 lat,
- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
- kobiety od 6o roku życia,
- mężczyźni od 65 roku życia,
- srebrna odznaka zasłużony strażnik SSR

c) Ulgowa 75%:
- członek uczestnik do lat 16, ( uprawnia do wędkowania na odach ogólnodostępnych całego kraju)
- odznaczeni złotą odznaką zasłużony strażnik SSR

d) Nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16 zwolniony ze składki ochronę i zagospodarowanie wód
140,00

70,00







35,00



zwolniony
2.
Opłata roczna dla niezrzeszonych
350,00
3.
Składka okresowa:
a) Dla członków PZW:
- 1 dzień
- 3 dni
- 7 dni
b) Opłata dla niezrzeszonych:
- 1 dzień
- 3 dni
- 7 dni

20,00
40,00
60,00

40,00
80,00
120,00
4.
Opłata egzaminacyjna
a) Podstawowa
b) dla młodzieży do lat 16-tu (członek uczestnik)
c) Kobiety bez względu na wiek
24,60
zwolniony
zwolnione

1. Do obnizonych o 50% składek w wysokości 70 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są:

a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

c) kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,

d) mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,

e) srebrna odznaka zasłużony strażnik SSR

2. Do obniżonych składek w wysokości 75% na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16 oraz odznaczeni złotą odznaką zasłużony starażnik SSR

3. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód zwolnieni są członkowie:

a) honorowi PZW

b) odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcem

c) nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16

4. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

Inne ulgi moga być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji koła, Okręgu.

9 sty

Składka członkowska

Author: Administrator 0 komentarzy

Składka Członkowska pobierana będzie od 1 stycznia do 30 kwietnia, w każdy Czwartek miesiąca od godz. 19:00 do 21:00.

Od 1 maja opłaty będą pobierane w każdy czwartek miesiąca od godziny 19:00 do 20:00.

W lipcu oraz sierpniu składki będzie można opłacić po wcześniejszym ustaleniu terminu z naszą Skarbniczką droga mailową: mika1976.10@o2.pl

W pilnych przypadkach proszę kontaktować się z nami za pomocą formularza w dziale "kontakt" lub drogą mailową na  biuro@pzwsmolec.pl

 

Adres :

Smolec ul. Główna 47, miejsce – Świetlica Wiejska.
(naprzeciwko dworca PKP )

 

Uwaga !

Osoby chcące opłacić składkę, obowiązkowo muszą mieć ze sobą kartę wędkarską.


 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2016 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG

50% – Okręg

39% – Koła

1% Fundusz Pomocy Kołom

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
75,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
37,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
18,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

Uwaga:

 • Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,

 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

 • Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła,

 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,

 • Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (IV piętro – pokój 418 od godz. 7.45 do 15.45),

 • Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.


 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM W 2016 ROKU

W roku 2016 nie ma porozumienia dolnośląskiego na dotychczasowych zasadach (bezpłatnego)

   Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

   Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających (tam gdzie jest to dozwolone).

I. OKRĘGOWA SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNA I OKRESOWA

Lp.
Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 dzień
1.
Składka normalna
140,00
20,00
2.
Składka ulgowa " I " - 50%
70,00
3.
Składka ulgowa " II " - 75%
35,00
4.
Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat
20,00
5.
Składka ulgowa " III " - 100%
0,00

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

Lp.
Rodzaj składki
Kwota zł
Roczna
1 Dzień
1.
Opłata uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach
nizinnych z brzegu i ze środków pływających.
350,00
40,00

Wyjaśnienie:

 • Składkę ulgową „I (50%)" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia (system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek)

 • Składkę ulgową „II (75%)" wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW i Złotą Odznaką "Zasłużonych Strażników SSR PZW",

 • Składka ulgowa „III (100%)"dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW po ukończeniu 80 roku życia (system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek)

 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami

 • Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna – Członka PZW, posiadającego kartę wędkarską oraz opłaty okręgowe, w czasie jego obecności.

Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

 • Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia (karty wędkarskie wydane przez PZW straciły ważność)

 • W naszym Okręgu obowiązuja dwa rodzaje zezwoleń – roczne oraz zezwolenie okresowe.

 • Zezwoleń nie wydajemy młodzieży niezrzeszonej w PZW, która może wędkować w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego zezwolenie.

 • Przypominamy, że wszyscy wędkarze są zobowiązani do prowadzenia rejestrów połowów. Rejestr połowów należy wypełniać wg zawartej wewnątrz instrukcji.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG

50% – Okręg

39% – Koła

1% Fundusz Pomocy Kołom

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
75,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
37,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
18,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG

45% – Okręg

44% – Koła

1% Fundusz Pomocy Kołom

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
68,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
34,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
17,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2013 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG

45% – Okręg

44% – Koła

1% Fundusz Pomocy Kołom

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
66,00
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
33,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
16,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2012 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób:

10% – ZG,

45% – Okręg,

44% – Koła,

1% Fundusz Pomocy Kołom.

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
64,00 *)
2.
Składka członkowska ulgowa 50%:
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia
32,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%:
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
16,00
4.
Wpisowe:
Członek zwyczajny PZW,
Członek – uczestnik PZW
25,00
12,00
5.
Legitymacja członkowska
5,00

*)  Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW a ()% dla Okręgów PZW.