• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Aktualnie przeglądasz kategorię Wewnętrzny Regulamin.

Partnerzy

Sklep Ikra

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koła?

Loading ... Loading ...

Prognoza pogody

Archiwa

Zdjęcia z galerii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc_7923-kopiowanie dsc07141-kopiowanie dscn3390-kopiowanie

Kto jest online

0 odwiedzających teraz

Archiwum kategorii ‘Wewnętrzny Regulamin’

REGULAMIN  WEWNĘTRZNY  AKWENÓW

    „MUCHOBÓR  WIELKI”  I  „SMOLEC”   

                                  § 1

                                    Zasady  porządkowe obowiązujące na w/w akwenach:

 1. Zbiornik wodny w Muchoborze Wielkim przy ul. Kunickiego oraz w Smolcu przy ul. Ogrodowej jest w zarządzie Koła PZW Nr 85 w Smolcu.

 2. Połów ryb  na akwenach jest możliwy jedynie przez osoby będące członkiem PZW Koła Nr 85 w  Smolcu i posiadających ważne „Zezwolenie” wydane przez Zarząd Koła oraz opłaconą kartę   wędkarską na dany rok.

 3. Osobie posiadającej aktualne zezwolenie mogą towarzyszyć i wędkować inne osoby, w ramach obowiązującego Statutu PZW .

 4. Na całym obszarze akwenów  obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na  wyznaczonych parkingach.

 5. Ze względu na charakter terenów i obowiązujące w tym zakresie  prawo, wędkujący oraz osoby towarzyszące mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb  kontrolnych  w tym przez  prowadzących  kontrolę ,  członków Koła .    

 6. Wędkujący zobowiązany jest do zachowania czystości na stanowisku  bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 7. Wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów                wędkarskich  lub wykonywania prac związanych z utrzymaniem zbiornika.

                                                                     § 2

                        Na obszarze akwenów  zabrania się:

 

1. Rozbijania namiotów w odległości mniejszej niż  5 metrów od linii brzegowej.

2. Rozpalania ognisk poza miejscami do tego celu przeznaczonymi.

3. Kąpieli zwierząt.

4. Budowania pomostów i platform stałych, bez  zezwolenia Zarządu Koła.

5. Zanęcania ryb chlebem.

6. Spiningowania i łowienia  metodą  „na żywca”  od 1 stycznia do 30 kwietnia.

7. Dewastacji i niszczenia osprzętu lub innych przedmiotów zainstalowanych na terenie akwenów .

8. Spożywania alkohol przez wędkujących i osoby towarzyszące .

9. Na akwenach obowiązuje zakaz  kąpieli .

                                                        § 3 

                                                     Postanowienia końcowe:

 

1. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje utratę zezwolenia bez zwrotu wniesionej opłaty niezależnie od kar przewidzianych Statutem  PZW.

2. Każdy wędkarz ma obowiązek zgłosić do władz koła wszelkie zauważone przejawy              nieprzestrzegania tego regulaminu przez wędkujących i inne osoby.

3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Wewnętrznego obowiązuje Regulamin Amatorskiego  Połowu  Ryb PZW z następującymi zmianami :

 a). Wymiary ochronne ryb i limit dobowy połowu na akwenach:

 

RYBA

WYMIAR  OCHRONNY

LIMIT  DOBOWY

Szczupak

50 cm – 75 cm

1 szt.

Karp

40 cm – 60 cm

1 szt.

Lin

30 cm – 45 cm

2 szt.

Sandacz

55 cm – 70 cm

1 szt.

Węgorz

70 cm – 100 cm

1 szt.

Amur

brak wymiaru 1 szt
 

 

b). Całkowity zakaz zabieraniaz z łowisk Jesiotra do końca 2016 r.

c). Dobowy połów ryb na akwenach bez względu na gatunek nie może przekroczyć łącznie 5 kg .

4. Po każdym zarybieniu akwenów obowiązuje całkowity zakaz wędkowania, który będzie trwał minimum 7 dni od momentu zarybienia. Informacja o zarybieniu będzie podana na stronie koła oraz na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na akwenach.

5. Osoby wędkujące i przebywające na łowiskach pod rygorem utraty zezwolenia obowiązane są stosować się do poleceń Państwowej Straży Rybackiej , Policji , Straży Leśnej , Strażników SSR oraz członków Koła posiadających odpowiednie  identyfikatory tylko w zakresie „Zezwoleń”  .

6. Korzystanie ze sprzętu pływającego na akwenach jest możliwe tylko w celu rekreacyjnym. Na akwenach obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich tzn. wywożenia zestawów, nęcenia, gruntowania oraz holowania ryb.  Zakaz dotyczy także używania sprzętu elektronicznego służącego do wywózki zestawów i nęcenia.

 

                                       Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2013 r.

          Przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków  Koła Nr 85 w Smolcu dnia 28.12.2013 r.